Dětská skupina Brno Campus

Brno Campus

Dětská skupina KinderGarten Brno Campus se zaměřením na angličtinu vznikla na severním okraji brněnské části Bohunice v areálu univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity, nad zelenými svahy Riviery s krásným výhledem na město a velmi dobrou občanskou vybaveností v těsném sousedství jedné z nejrozsáhlejších zelených a rekreačních ploch ve městě. Umístění dětské skupiny v tomto areálu nabízí pro děti nespočet vyžití - přes různá sportoviště až po nádherné okolí plné zeleně.


Na projekt vzniku této dětské skupiny byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání. 

                                                                         

Vrátit se zpět na školku