Praha 6 Dejvice

Pobočka Anglické školky KinderGarten Praha 6 se nacházínedaleko ul. Evropské avšak v klidném prostředí a v těsné blízkosti zeleně, díky čemu nabízíme dětem příjemné prostředí pro jejich pestré aktivity vedoucí k jejich zdravému vývoji. Zároveň snadná dostupnost usnadní rodičům každodenní dopravu dětí do školky.

V naší školce chceme podporovat individualitu každého dítěte, rozvíjet jeho nadání a především rozšířit jeho horizonty v různých oblastech. Nabízíme dětem pestrou škálu výtvarných, hudebních, sportovních i relaxačních aktivit tak, aby každé dítě mělo možnost rozvíjet všechny oblasti své osobnosti. Zároveň je veškeré aktivity naučí samostatnosti a budou rozvíjet jejich zdravé sebevědomí a posílí jejich sociální vazby s jinými vrstevníky.
To vše při každodenní komunikaci v angličtině, neboť při běžných denních aktivitách se dítě nejsnadnějí adaptuje na komunikaci v cizím jazyku.
Snadno tak odbourává svou nesmělost a nejistotou při komunikaci v anglickém jazyku a velmi rychle vstřebává další jazyk, který mu v budoucím životě usnadní další výuku cizích řečí. Je to nejsnadnější start výuky cizích jazyků, jaký můžete svým dětem do dalšího života dát.
Výuku dětí i denní péči o ně zajišťují kvalifikovaní čeští i angličtí učitelé. V případě zájmu nabídneme i výuku polštiny díky rodilému mluvčímu v týmu učitelů.
Výuka probíhá formou různorodých her a tím se stává pro děti naprosto přirozenou a zábavnou. Díky tomu, že náš vzdělávací program je vhodný jak pro děti z českých rodin tak i pro děti cizince, dítě automaticky získává informace i o jiných jazycích a kulturách i zvycích. Děti díky tomu velmi rychle ztrácí obavy z komunikace v cizím jazyku, nejistotu a předsudky o cizích kulturách i neznámého prostředí. Učí děti vzájemnému poznání a toleranci.

V naší školce máme přizpůsobené výukové programy pro děti v závislosti na jejich věku, a to od 18 měsíců do 6 let.
Dětem nabízíme vyváženou a pestrou stravu, která jim pomůže příjmout za vlastní návyky zdravého stravování pro budoucí život.