Praha 6 Dejvice

Rozvrh dne

Stejný pro všechny třídy

08:00 09:00 Příchod do školky
09:00 09:30 Přivítání, protažení, anglické písničky a říkadla
09:30 10:00 Svačina
10:00 10:30 Výtvarné aktivity
10:30 11:30 Pobyt venku
11:30 11:45 Hygiena
11:45 12:15 Oběd
12:15 12:30 Příprava na spánek
12:30 14:30 Spánek
14:30 15:00 Svačina
15:00 15:30 Anglické pohádky
15:30 17:00 Hry venku nebo uvnitř

Vrátit se zpět na školku