Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Budějovická

KinderGarten BudějovickáNaše školka získala krásné hodnocení na www.nejskolky.cz

 

Naše pobočka KinderGarten Budějovická patří mezi jednu ze soukromých jazykových školek v Praze, která získala akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tato akreditace potvrzuje provoz v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách, které byly k tomuto účelu schváleny příslušným stavebním úřadem. Zároveň zaručuje odborný pedagogický personál a kvalitní Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání.

Přijímáme děti již od 2 let, nabízíme Vám minimální počet dětí na pedagoga a zakládáme si na laskavém a individuálním přístupu  k dětem. V každé třídě je umístěn iCare System, který Vám umožní sledovat dění ve školce.

U nás si děti po celý den hrají, protože hra je to nejdůležitější, co by děti  v předškolním věku měly dělat. Děti jsou vtaženy hravou formou do výuky anglického jazyka a do všech přidružených aktivit. Zaručujeme kvalitu nad kvantitou a i pedagogický sbor v kombinaci český lektor s rodilým mluvčím je ideální způsob pro seznámení s cizím jazykem.

Jsme jazykovou školkou zaměřující se na výuku angličtiny dětí zpravidla ve věku od 2 let do 6 let. Děti dělíme do skupin nejen na základě věku, ale dle sociální zralosti. Den začínáme ranním cvičením, po kterém následuje ranní kruh. Výuka probíhá podle Vzdělávacího programu KinderGarten, který je tématicky rozdělen na jednotlivé měsíce - týdny. Samozřejmou součástí ranního kruhu jsou anglické písně a říkadla.

Druhý blok se skládá z výtvarných, pracovních či hudebních činností, které jsou důležité pro celkový rozvoj dítěte (rozvoj grafomotoriky, řečových dovedností a jiné). Nedílnou součástí těchto aktivit je i dramatická výchova - hra na divadlo, básničky a písničky.

Součástí dopoledního programu je procházka po okolí či pobyt na naší zahradě, která je pro tyto účely upravená a vybavená hracími prvky.

Odpoledne se děti účastní zájmových kroužků, které jsou vedeny zkušenými lektory naší KinderGarten či externisty. Mezi takovéto aktivity patří například dramatický, hudební a sportovní kroužek, keramika, návštěvy solné jeskyně, projížďky na ponících, tenis, jóga, čtenářský klub, klub vaření a jiné.

V rámci odpoledních aktivit jsme založili Mensa NTC Learning club, kde děti rozvíjí hravou formou svůj potenciál, talent a nadání. Hrajeme deskové hry od firmy Mindok a Albi doporučené Centrem nadání ČR.

Do každodenního programu pro předškoláky jsme zařadili předškolní přípravu, nadstandardně Metodu dobrého startu a Písmáčkovy úkoly. Cílem je systematická příprava dětí na vstup do základní školy.


Pro více informací volejte: 608 914 433

Novinky

2015-12-31

Centrum nadání - testování ve školce

Centrum nadání - testování ve školce

2015-12-17

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika

2015-10-19

Metoda NTC Learning

Metoda NTC Learning

2015-08-17

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016

2015-06-16

KinderGarten slaví 10 let

KinderGarten slaví 10 let