Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Kunratice > O nás

O nás

Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku 2 – 6 let. Projekt je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde tedy přímo o výuku cizího jazyka, která by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navození cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný efekt mají dvojjazyčná manželství, kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyt v zahraničí.

Ve školce je tedy komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce a to jak s anglicky mluvícími českými učiteli, tak samozřejmě učiteli rodilými mluvčími. Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a na každého učitele připadá minimální počet dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Všechny aktivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušenými učiteli. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.

SLUŽBY

Aktivity

Každé dítě musí začít rozvíjet své intelektuální a tvůrčí schopnosti v útlém věku, proto nabízíme rodičům paletu zájmových kroužků pro rozvoj talentu jejich dětí. V nabídce školky jsou nejen rozmanité zájmové kroužky (hudební kroužek, jóga pro děti, vaření), ale i pestré mimoškolní aktivity (plavání, sportovní kroužek v tělocvičně, keramika, tématické výlety atd.).

Strava

Mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i kvalitní a vyvážená strava po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku a splňuje nároky stanovené spotřebním košem. V případě jakýchkoliv alergií dítěte či dietních opatření, rádi zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim.

Pitný režim

Pravidelný přísun tekutin je velmi důležitý a ještě důležitější zejména v období teplých dnů. Pitný režim mají děti zajištěn celodenně neslazenými nápoji (vodou a čajem). Na dostatečný přísun tekutin dohlíží pedagogové a zároveň děti samy mají možnost vyhovět svým potřebám.

Health Week

Dětem jsou poskytnutovány pravidelné prohlídky u předních lékařů (psycholog, logoped, očař a ortoped), kteří dohlížejí na správný vývoj každého jedince. Se souhlasem rodičů děti prohlédnou a předají rodičům zprávu o výsledku vyšetření.

Letní prázdniny

Provoz během letních prázdnin zůstává zachován. Letní prázdninový program je koncipován jako příměstský tábor, takže si děti užijí plno zábavy, her, soutěží a výletů. Program je určen všem dětem ve věku 3 – 10 let, což může být přínosem zejména pro rodiče dětí, jejichž školky jsou po dobu letních prázdnin zavřeny.

KinderCare

Na Váš požadavek zajistíme hlídání dítěte i mimo otevírací dobu školky, vč. víkendu i svátků.

OBJEKTY ŠKOLEK

Vzhledem k přísným kritériím, které klademe na všechny prostory, vznikají školky v nových nebo kompletně rekonstruovaných objektech. Výuka je zajištěna v klidném prostředí vilky s vlastní zahradou, kde mají děti ke svým hrám k dispozici houpačky, klouzačky a další prolézačky. V letních měsících instalujeme i bazének a mlhování. Všechny třídy i zázemí jsou moderně vybaveny a celková koncepce vnitřních úprav objektu je směřována k tomu, aby se dítě cítilo co nejpřirozeněji. Navození rodinné atmosféry v takových prostorách velmi pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, kamarády a učitele. Každé dítě má ve školce své zázemí, kde si může ukládat své osobní věci. Věříme, že díky našemu individuálnímu přístupu, se děti po celou dobu ve školce budou cítit dobře.

SLOVO ZÁVĚREM

Pokud chcete Vašemu dítěti zajistit kvalitní a včasnou jazykovou přípravu na budoucí život, neváhejte se na nás obrátit. Vaše děti to v budoucnu jistě ocení.

 

Pro více informací volejte: 773 078 587

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.