Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Kunratice > Náš tým

Náš tým

Všichni učitelé v  mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a  předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

 

Mgr. Jana Ježková Dis., ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží..

V současné době si zvyšuje kvalifikaci studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a užívá si svého vlastního dítěte na mateřské dovolené.

 

Mgr. Lucie Krejčí, zástupkyně ředitelky

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má více než desetiletou praxi v bilingvním vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Stimulační program Maxík, Matematika všemi smysly a další.


Gábina Dernerová, učitelka

Paní učitelka Gábina pochází z malého města Broumov na východě Čech. Vystudovala pedagogické lyceum se zaměřeném na pedagogiku a angličtinu. Během studií na pedagogické fakultě se rozhodla pro práci v Anglii jako au-pair a odjela do zahraničí. Po návratu začala pracovat ve státní mateřské škole. Své další zkušenosti nabrala později v anglické soukromé mateřské škole. Její práce patří k jejím zálibám.

 

Mgr. Kateřina Čapková, učitelka

 

Kateřina vystudovala střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Dále se věnovala se studiu angličtiny, přínosné pro ni byly pobyty v Británii a Spojených státech. Po mateřské dovolené vystudovala bakalářský obor pedagogika angličtiny na Akcent College v Praze. Učila angličtinu děti všech věkových kategorií. Zkušenosti získala prací ve státní škole a soukromé mateřské škole, vedla také své kroužky angličtiny s dětmi mladšího školního věku. Na práci s malými dětmi ji nejvíce baví radost a nadšení, se kterým se děti učí všemu novému. Ráda připravuje podnětné aktivity, které dětem pomáhají objevovat svět v souvislostech. Se samozřejmostí se účastní vzdělávacích akcí pro učitele, kde získává další inspiraci pro svoji práci.

 

Reina Quadros, učitelka 

 

Reina je vystudovanou učitelkou angličtiny. Narodila se a vyrostla v Indii. Angličtina je od narození jejím prvním jazykem. Studovala na škole St. Xavier’s College a St. Helena‘s High School, kam se po studiích vrátila jako učitelka angličtiny a historie prvního stupně základní školy. Neprve vystudovala ekonomii a sociologii, ale během studií propadla lásce k učení, a proto si dále doplnila bakalářské vzdělání v oboru učitelství angličtiny a ekonomie. Procestovala také Mumbai jako dobrovolná pracovnice-učitelka pro různé neziskové organizace. V létě roku 2016 přišla do Prahy, kde si udělala TEFL kurz. Během pobytu v Praze se do Prahy zamilovala a rozhodla se vrátit. Reininou vášní je divadlo, hudba a poezie.

 

Marina Vasquez, učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuce anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi.  Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

 

Vendula Eretová "Wendy", provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

 

Mgr. Bc. Vladana Kašparová, logopedka a speciální pedagožka

Paní logopedka Lada promovala na Pedf UK Praha v oboru speciální pedagogika vychovatelství a učitelství. V počátku své praxe se rozhodla plně věnovat logopedické péči o předškolní děti v MŠ, což už jako logoped vykonávala mnoho let. Dnes učí v 0. ročníku ZŠ, kde využívá svých znalostí ze speciální pedagogiky a logopedie.
Na základě své dlouholeté pedagogické praxe již několik let externě spolupracuje se soukromými MŠ a daří se jí společně odstraňovat vady výslovnosti a konzultovat vše včetně oblasti speciální pedagogiky.

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.