Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Kunratice > Náš tým

Náš tým

Všichni učitelé v  mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a  předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

Mgr. Jana Ježková Dis., ředitelka

 Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou obor sociální padagog a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Od roku 2013 je součástí týmu naší anglické školky. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny, jak vytvořit ŠVP, motivace v předškolním věku a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží.
Studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika si doplnila kvalifikaci.

 

Mgr. Lucie Krejčí, zástupkyně ředitelky (od 5/2018 na mateřské dovolené)

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má více než desetiletou praxi v bilingvním vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Stimulační program Maxík, Matematika všemi smysly, Grafomotorika nejsou jen pracovní listy a další. V roce 2018 vydala učebnici angličtiny Matt the Bat pro 1. třídu v nakladatelství Fraus.


Tereza Bartáková, učitelka (v součastné době na mateřské dovolené)

 

Paní učitelka Tereza se narodila ve Slezském Bohumíně, kde už se jako desetiletá rozhodla být učitelkou. Tento sen si splnila na Střední Pedagogické škole v Kroměříži, která se řadí mezi nejlepší pedagogické školy u nás. Poté začala studovat na Univerzitě Karlově Učitelství pro první stupeň základní školy, ale studium později ukončila a nastoupila do státní školky Blatenská, kde pracovala několik let. Poté odletěla na rok pracovat jako Au pair do Spojených států amerických a po krátké pedagogické pauze se vrátila opět ke svému učitelskému povolání.

 

 Reina Quadros, učitelka 

 

Reina je vystudovanou učitelkou angličtiny. Narodila se a vyrostla v Indii. Angličtina je od narození jejím prvním jazykem. Studovala na škole St. Xavier’s College a St. Helena‘s High School, kam se po studiích vrátila jako učitelka angličtiny a historie prvního stupně základní školy. Neprve vystudovala ekonomii a sociologii, ale během studií propadla lásce k učení, a proto si dále doplnila bakalářské vzdělání v oboru učitelství angličtiny a ekonomie. Procestovala také Mumbai jako dobrovolná pracovnice-učitelka pro různé neziskové organizace. V létě roku 2016 přišla do Prahy, kde si udělala TEFL kurz. Během pobytu v Praze se do Prahy zamilovala a rozhodla se vrátit. Reininou vášní je divadlo, hudba a poezie.

 

Marina Vasquez, učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuky anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi. Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

 

Nikola Staňková (učitelka)

Paní učitelka Nikola se narodila v Hořicích v Podkrkonoší.

Po ukončení Střední Technické školy, kde studovala obor hotelnictví a turismus
odcestovala jako Au-pair do Německa, kde se 2 roky starala o dvě malé holčičky.
Po návratu do ČR pracovala v Praze na různých pozicích pro velké mezinárodní společnosti.
Jako Au-pair byla také rok ve Velké Británii a ve Švýcarsku.
Jelikož ji odmalička naplňovala práce s dětmi, ukončila před dvěma lety svoji kariéru
v korporátních společnostech a začala se věnovat práci chůvy.
Práci s dětmi se věnovala již na střední škole, kdy jezdila na letní tábory jako programová instruktorka.
Mezi její koníčky patří vaření, sport a ruční práce. Věnuje se také výuce německého jazyka.
Své pracovní zkušenosti s dětmi doplnila o kurz ,,Chůvy pro děti do zahájení povinné
školní docházky".

 

Jindřich Ettl (učitel)

 

Shannon Burke (učitelka)

Shannon pochází z New Jersey ve Spojených státech. V roce 2010 se přestěhovala do Prahy a získala certifikát pro výuku angličtiny jako druhého jazyka v Caledonian School. Během posledních osmi let vyučovala angličtinu nejen v předškolním prostředí, ale také u starších děti a dospělých. Má bohaté zkušenosti s tradiční předškolní pedagogikou, metodou Montessori a také se zúčastnila řady workshopů o výuce ESL pro děti a mládež. Má bakalářský titul v oblasti obchodních studií a komunikací od Stockton University. Ve svém volném čase se věnuje čtení, cestování, kresbě a malbě. A hlavně poslední ze svých koníčků využívá při práci s dětmi.

 

Vendula Eretová "Wendy", provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

 

Mgr. Bc. Vladana Kašparová, logopedka a speciální pedagožka

Paní logopedka Lada promovala na Pedf UK Praha v oboru speciální pedagogika vychovatelství a učitelství. V počátku své praxe se rozhodla plně věnovat logopedické péči o předškolní děti v MŠ, což už jako logoped vykonávala mnoho let. Dnes učí v 0. ročníku ZŠ, kde využívá svých znalostí ze speciální pedagogiky a logopedie.
Na základě své dlouholeté pedagogické praxe již několik let externě spolupracuje se soukromými MŠ a daří se jí společně odstraňovat vady výslovnosti a konzultovat vše včetně oblasti speciální pedagogiky.

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.