Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Praha 4 Kunratice > Náš tým

Náš tým

Všichni učitelé v  mezinárodním týmu KinderGarten Kunratice mají odpovídající vzdělání v oblasti výuky a vzdělávání a zároveň bohaté zkušenosti s prací ve školních a  předškolních zařízeních. Důležitým aspektem jsou i osobností dispozice pro práci s malými dětmi, na které klademe při výběrových řízeních velký důraz. Našim učitelům umožňujeme i další vzdělávání formou pravidelných školení a doplňkových kurzů.

Jsme velice rádi, že ve svých řadách máme jak kolegyně tak kolegy, což velice prospívá klimatu a atmosféře v naší školce a z řad dětí i rodičů se setkáváme s velice kladnými ohlasy.

 

Mgr. Jana Ježková Dis., ředitelka

Mgr. Jana Ježková DiS. se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Absolvovala několik kurzů jako hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež, zdravotních zotavovacích akcí, učitel lyžování, učitel vodní turistiky a raftingu, metodika pro učitele angličtiny a NTC learning I a II, které využívá při své práci s dětmi a mládeží..

V současné době si zvyšuje kvalifikaci studiem Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a užívá si svého vlastního dítěte na mateřské dovolené.

 

Mgr. Lucie Krejčí, zástupkyně ředitelky

Mgr. Lucie Krejčí vystudovala nejprve na Univerzitě Karlově obor Český jazyk a literatura, přičemž poslední roky studia zaměřila na problematiku osvojování jazyka u dětí a věnovala se jí i ve své diplomové práci Osvojování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny). Protože se po ročním intenzivním studiu angličtiny stala angličtina běžnou součástí v jejím soukromém i pracovním životě stejně jako vzdělávání předškolních dětí, doplnila si své vzdělání v předškolní pedagogice studiem Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době má devítiletou praxi ve vzdělávání dětí předškolního věku. Mimo jiné vedla i výtvarné dílny, vyjížděla na tábory jako vedoucí, organizovala různé zábavné programy pro děti a absolvovala kurzy Mensa NTC learning I., II. a III., Matematika všemi smysly a další.


Gábina Dernerová, učitelka

Paní učitelka Gábina pochází z malého města Broumov na východě Čech. Vystudovala pedagogické lyceum se zaměřeném na pedagogiku a angličtinu. Během studií na pedagogické fakultě se rozhodla pro práci v Anglii jako au-pair a odjela do zahraničí. Po návratu začala pracovat ve státní mateřské škole. Své další zkušenosti nabrala později v anglické soukromé mateřské škole. Její práce patří k jejím zálibám.

 

Tereza Siekierová, učitelka

Paní učitelka Tereza se narodila ve Slezském Bohumíně, kde už se jako desetiletá rozhodla být učitelkou. Tento sen si splnila na Střední Pedagogické škole v Kroměříži, která se řadí mezi nejlepší pedagogické školy u nás. Poté začala studovat na Univerzitě Karlově Učitelství pro první stupeň základní školy, ale studium později ukončila a nastoupila do státní školky Blatenská, kde pracovala několik let. Poté odletěla na rok pracovat jako Au pair do Spojených států amerických a po krátké pedagogické pauze se vrátila opět ke svému učitelskému povolání. V tuto chvíli si užívá mateřskou dovolenou.

 

Mgr. Tereza Sutherland, učitelka 

Paní učitelka Tereza pochází z Českých Budějovic, kde také dokončila studium učitelství na Jihočeské univerzitě. Poslední 4,5 roku strávila v Austrálii, kde získala zkušenosti v práci s dětmi jako učitelka v mateřské školce, nanny a podílela jsem se také na tvorbě a koordinaci volnočasových aktivit pro děti ve věku 3-15 let. Již od dětství byla členkou atletického oddílu i dalších sportovních aktivit. Působila jako vedoucí na letních táborech, jako instruktorka lyžování a také se ráda věnuje hře na klavír.
Práce s dětmi je pro ni srdcovou záležitostí a chápe ji jako neustále se vyvíjející proces. Snaží se být pro děti rovnocenným partnerem a rádcem, který je povede, aby věřily ve svou jedinečnost a dosáhly co největšího potenciálu v návaznosti na své přirozené schopnosti.

 

Steve Patten, učitel

Steve je spolehlivý, svědomitý a tvrdě pracující učitel angličtiny. Již šest let pracuje jako učitel angličtiny v Praze a má zkušenosti s dětmi ve věku od 2 do18 let. Steve se vždy snaží vytvořit ve třídě příjemné prostředí a učení je  pro děti zábavou. Vytváří vlastní zajímavé projekty a aktivity pro děti. Jeho největším zájmem je hudba, kterou uplatňuje v každé výukové hodině, hraje na několik hudebních nástrojů. Je také spisovatelem  filmových scénářů, písní a poezie.

 

Marina Vasquez, učitelka

Marina je aprobovaná učitelka předškolního vzdělávání a výuce anglického jazyka, která svou práci dělá s obrovským nadšením pro vzdělávání a práci s dětmi.  Svou profesní dráhu začala před mnoha lety v Americe, kde žila a studovala předškolní vzdělávání a kde také objevila své životní poslání pro práci s dětmi, která pro ni není jen zaměstnáním ale hlavně potěšením. Během cestování, které má tak ráda, poznala mnoho různých zemí, kultur, zvyků a životních stylů, aby zjistila, že mají vice podobností než odlišností. Rodiče po celém světě chtějí pro své děti zdraví, radost a dobré životní přiležitosti.
Paní učitelka Marina věří, že děti dělají vše, jak nejlépe dovedou, pokud se cítí být v bezpečí, milovány a jsou dobře stimulovány. Cítí, že její učitelskou povinností je pomoci jim dosáhnout všech jejich možností a vždy se cítit povzbuzeni k dosážení toho nejlepšího, co je v jejich silách.

 

Ing. Jana Burešová, asistentka pedagoga

Jana vystudovala vysokou školu ekonomického směru. Je absolventkou kurzu Teaching english TKT Essential, několika praktických workshopů se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce cizího jazyka a semináře Respektuj a buď respektován. Jejím přáním je, aby se každé dítě mohlo rozvíjet a vzdělávat v souladu se svými přirozenými schopnostmi a zájmy. Je matkou dvou synů. Ráda lyžuje, toulá se po světě se svou rodinou a čte.

 

Vendula Eretová, provozní

Vendula pochází z Ostravy, z níž se přestěhovala do Prahy, aby se vyučila cukrářkou. Od cukrařiny se ale dostala k pečovatelství v sociálních službách, kterému se dlouhá léta věnovala. Posledních sedm let se starala o domácnosti a děti jako hospodyně a chůva. Práce u dětí jí bavila, a tak ji nyní těší péče o mlsné jazýčky dětí a jejich hraní v čistém prostředí. Ve volném čase ráda sportuje.

 

Mgr. Bc. Vladana Kašparová, logopedka a speciální pedagožka

Paní logopedka Lada promovala na Pedf UK Praha v oboru speciální pedagogika vychovatelství a učitelství. V počátku své praxe se rozhodla plně věnovat logopedické péči o předškolní děti v MŠ, což už jako logoped vykonávala mnoho let. Dnes učí v 0. ročníku ZŠ, kde využívá svých znalostí ze speciální pedagogiky a logopedie.
Na základě své dlouholeté pedagogické praxe již několik let externě spolupracuje se soukromými MŠ a daří se jí společně odstraňovat vady výslovnosti a konzultovat vše včetně oblasti speciální pedagogiky.

 

Máte dotaz nebo zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

Opište text z obrázku:

Položky označené * jsou povinné.