České Budějovice

Our team

Mgr., Bc. František Šťastný

jednatel

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Vzhledem k vystudovanému oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové splňuje podmínky pro práci asistenta a vypomáhá se vzděláváním a výchovou dětí ve školce.

PhDr. Libor Pytel

jednatel a psycholog

Ze své pozice jednatele zastupuje naši školku. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně a ve školce působí jako psycholog.

Zuzana Šťastná

ředitelka

Vystudovala SPgŠ v Prachaticích v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a dále rozšiřující dvouleté studium v oboru Speciální pedagogika na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Patnáct let se věnovala vzdělávání žáků v předškolním a školním věku ve speciálním školství, ve svém volném čase vedla skautský oddíl, který čítal 40 dětí – dívek různých věkových kategorií. K příležitosti otevření nové soukromé školky v Háječku se rozhodla vstoupit do základního proudu školství a věnovat se tak předškolním dětem.

Bc. Martina Holová

učitelka Soviček

:)

Nikola Bayerová

učitelka Slůňat

Absolventka SPgŠ Prachatice.

Jitka Poláková

Pedagogický asistent

...

Michaela Meškanová

učitelka

Je studentkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Mgr. Veronika Plášilová

učitelka - t.č. na studijním pobytu v Kanadě

Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Své začínající zkušenosti získala v soukromé školce při Alzheimercentru, kde působila jako paní učitelka. Po několik let se věnovala dobrovolnictví v nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže či Salesiánském středisku mládeže, kde vedla zájmové kroužky Vědy, Horolezectví a Enviromentální výchovy. Mezi své zájmy řadí horolezectví a hru na kytaru.

Mgr., Bc. Dana Číhalová

učitelka - t.č. na MD

Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Svou kvalifikaci učitelství pro druhý stupeň si rozšířila o další kvalifikaci a vystudovala obor učitelství - předškolní výchova. Ve svém volném čase se věnuje práci s dětmi, kdy za Sbor dobrovolných hasičů plánuje a realizuje např. dětské dny a další akce spojené s dětmi.


Go back to the kindergarten