Praha 4 Kunratice

Podpora z EU

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Podpora vzdělávání v Royal Kindergarten, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000393podpořený z výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Naše MŠ realizuje v roce 2022 projekt MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponeny 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Vrátit se zpět na školku