Statenice Chytrá Sovička

Centrum nadání

Centrum nadání - Mensa ČR

NTC Learning

Jsme školka spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR. Titul "školka spolupracující s Mensou" nám byl udělen na základě proškolení našich pedagogů na kurzech Mensa NTC Learning I., II. a III. a následného rozvíjení podnětného prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí (pomůcky, hry, pracovní listy a publikace zaměřené na intelektovou stimulaci dětí – nikoliv jen na grafomotoriku a výtvarnou oblast). V Mensa NTC Learning clubu využíváme materiály doporučené Centrem nadání a Mensou (symboly aut, pexesa, vlajky, dopravní značky), dále deskové hry od firmy MINDOK a hry od firmy Albi Brainbox.

Vrátit se zpět na školku