Černošice

Náš tým

Kateřina Dvořáková

manažerka školky

Dlouholetá manažerská zkušenost z různých oborů podnikání. Matka dvou dětí a zkušená vychovatelka dětí nejen doma, ale i v zahraničí. Dlouholeté zkušenosti s vedením sportovních a plaveckých kroužků pro děti.

Absolvované kurzy:
Jóga s dětmi základní, Jóga s dětmi II – kurz pro pedagogy organizovaný nakladatelstvím Portál
Metodika výuky anglického jazyka v předškolním věku
Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Asistent pedagoga

Management školy - motivace a rozvoj pracovníků ve školství

Mgr.Jana Ježková Dis.

ředitelka školky

Jana se narodila v roce 1981 v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a Pedagogickou fakultu v Praze obor pedagogika a výtvarná výchova. Již během studia se věnovala práci s dětmi a mládeží, vedla výtvarné a pohybové kroužky, pořádala letní tábory a víkendové akce pro skautskou a také neziskovou organizaci Eldorádo. Po ukončení studia pracovala jako učitelka v státní mateřské škole v Trnavě. Poté odcestovala na rok do zahraničí, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Studium zakončila úspěšným složením zkoušky FCE. Po návratu pracovala tři roky v soukromé anglické školce, a to v posledních dvou letech jako vedoucí učitelka. Poté nastoupila do KindeGarten Kunratice, kde působí jako ředitelka školy.

V roce 2016 úspěšně dokončila studium na Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a svůj volný čas tráví se svými syny Filipem a Danečkem.

 

Absolvované kurzy:
Hlavní vedoucí mimoškolních aktivit pro děti a mládež
Zdravotních zotavovacích akcí
Učitel lyžování
Učitel vodní turistiky a raftingu
Metodika pro učitele angličtiny
NTC learning I a II
Vytváříme ŠVP
Motivace dětí a mládeže

Studium pro ředitele škol a školských zařízení UHK

Management školy -motivace a rozvoj pracovníků ve školství


Mgr.Kamila Vodičková Dis.

hlavní učitelka

Absolventka Fakulty Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Tělesná výchova a sport, Sportovní management. Státní zkouška ze společenskovědních oborů - pedagogiky a psychologie a biomedicínských oborů - anatomie a fyziologie člověka.

Profesionální basketbalistka, členka reprezentačního týmu ČR. Dlouhodobě působila v USA a Rusku, kde získala bohatou praxi s vedením aktivit pro děti všech věkových kategorií a to jak v anglickém, tak ruském jazyce. Jako vychovatelka působila i u dětí se speciálními potřebami - slabozrakými a nevidomými. Spolupracovala s Mateřským centrem "Fabiánek" v Dobřichovicích a Sokolem Černošice.

Kurzy, semináře a mezinárodní zkoušky:
2013 - seminář pro učitele v mateřských školách od nakladelství Macmillan
2012 - Kurz 1.pomoci pro děti
2012 - Certifikát "Metodika výuky anglického jazyka v předškolním věku" -kurz akreditovaný MŠMT, Irislingua, Praha,
2010 - „Montessori seminář pro rodiče“, vedený v angličtině, Association Montessori Internationale, Praha
2009 - FCE - mezinárodní zkouška z anglického jazyka, The British Council, Praha
2009 - Certifikát "Respektovat a býti respektován" - kurz akreditovaný MŠMT, Společnost pro mozkové a kompatibilní vzdělávání, Praha
2014 - Kurz Mensa NTC systém učení I. a II.

V roce 2016 úspěšně dokončila studium na Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Bc. Radka J. Paterová Dis.

učitelka

Radka vystudovala obor ergoterapie na 3. Lékařské fakultě UK a předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ pedagogické v Praze. Po ukončení studia se přes péči o dvojčata s neurologickým postižením dostala k pedagogické práci s malými dětmi, která jí velmi těší. Postupně pracovala jako vedoucí učitelka v anglické mateřské škole Bead School, pečovala o děti v anglických rodinách, krátce pracovala v Montessori dvojjazyčné školce v Lausanne ve Švýcarsku a také v černošickém mateřském centru Mraveniště. Je autorkou několika příspěvků v publikacích „Nápadník pro mateřské školy“ a „Očekávané výstupy v praxi MŠ“ z nakladatelství RAABE. Má tři děti – Lucku, Mikiho a Tima.

2016 – Maxík, stimulační program pro předškoláky
2016 - Kurz 1.pomoci pro děti
2018 - Čtenářská pregramotnost v MŠ

2020 - Trénink jazykových schopnostní podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

2020 - Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově

2021-  Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (2018)

2021-  Karty ctnostní s dětmi v MŠ (2021)


Ivana Maierová Dis.

učitelka, logopedický asistent

Ivana a její pedagogická zkušenost začala již v raném věku, kdy pracovala jako vedoucí dětských táborů. Později na svých cestách pracovala jako chůva a pečovala o děti u nás i v zahraničí. Během času absolvovala kurs pro profesionální chůvy, a aktivně pracovala s dětmi v mateřském centru zde v Černošicích. V roce 2018 dokončila studia na pedagogické škole obor předškolní pedagogika ve Svatém Jánu pod Skalou. Mezi její koníčky patří hlavně toulky přírodou a tak se moc těší na čas, který bude moci s dětmi strávit venku na zahradě či v lese.

Ivana v roce 2020 absolvovala studium pro logopedické asistenty.


Pavla Svobodová

učitelka

Pečovat a hrát si s malými dětmi mě vždy bavilo. Na letních táborech jsem v podstatě "vyrostla", a tak jsem si vyzkoušela různé pozice (od dítěte, přes pomocného instruktora, vedoucího až ke kuchařce :)). Do organizování a vedení klubů a dalších aktivit pro děti jsem se zapojovala asi od 15 let. Po studiu VOŠZ oční optik jsem pracovala 2 roky v optice. Práci s dětmi na plný úvazek se věnuji 3. rokem. Mám splněný kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky a jsem studentkou Předškolní pedagogiky na VOŠ ve Svatém Janu pod skalou. Mám ráda tvoření, hudbu a procházky.

Jenna Elva Fick

učitelka, rodilý mluvčí

Jenna pochází z Jihoafrické republiky. V roce 2020 se přestěhovala za svým manželem do Prahy. Po absolvování bakalářského studia v Kapském Městě se začala věnovat vzdělávání dětí a sportu. Jenna se zúčastnila mnoha vzdělávacích akcí pro děti, sportovních kempů a školních aktivit. Její koníčky jsou sport a to netball, crossfit a atletika, cestování a také fotografování. Jenna má vřelý vztah k dětem, ráda je učí a tráví s nimi čas.


Ben Roland Wells (Eddie)

učitel, rodilý mluvčí

Eddie se narodil ve Spojeném království. Již od mala se pohyboval v prostředí dětí a to především zásluhou matky, učitelky v mateřské škole. Eddie se do Černošic přestěhoval v roce 2018 a žije zde společně se svojí českou přítelkyní. V roce 2019 absolvoval kurz TEFL pro lektory anglického jazyka. Eddie rád maluje, což oceňují všechny děti ve školce.

Jana Jakubíková

svačinářka

Jana má na starosti přípravu dobrůtek pro děti a také provoz a čistotu ve školce. Vždy je po ruce, když je potřeba pomoci. Velice oceňujeme její velkou trpělivost s dětmi. Jana již v minulosti pracovala jako svačinářka v mateřské škole. Jana je matkou dcery Adélky.

Vrátit se zpět na školku