Černošice

Podpora z EU

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Royal kindergarten, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001711 podpořený z výzvy č. 54, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Soubory ke stažení

Pozvanka-na-seminare-26-4-2022.pdf

Vrátit se zpět na školku