Praha 9 Střížkov

Cenové programy

Program All Inclusive 3x týdně 4x týdně 5x týdně
08:00 - 18:00 - celý den 18.000,- CZK / měsíc 19.000,- CZK / měsíc 20.000,- CZK / měsíc
08:00 - 13:00 - dopoledne 15.000,- CZK / měsíc 16.000,- CZK / měsíc 17.000,- CZK / měsíc

Měsíční školné zahrnuje:

 • Kompletní vzdělávací program v anglickém jazyce a českém jazyce
 • Mensa NTC Learning club
 • Klub Předškoláka (5+) - Hlavičkové úkoly
 • Interaktivní tabule - výukové programy akreditované MŠMT
 • Logopedická prevence - Logohrátky
 • Stravné (přesnídávka, oběd, odpolední svačina) a pitný režim
 • Odpolední aktivity (například: Zpívánky, Sportem ku zdraví - sportovní průprava, klub vaření, čtenářský klub a jiné)
 • Výlety a tematické akce (1x měsíčně)
 • Fotografování ve školce (1x ročně)
 • Health week ve školce (1x ročně) -  návštěva odborníka (logoped, psycholog, fyzioterapeut, oční vyšetření a jiné)
 • Test školní zralosti (5+) - psychologické vyšetření dětí před vstupem do ZŠ
 • 10% sleva na sourozence ve školce

Měsíční školné nezahrnuje:

 • Školka v přírodě

Vrátit se zpět na školku