Praha 9 Střížkov

O nás

KinderGarten Střížkov je soukromá anglická školka, která je  akreditována  u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vzděláváme děti podle unikátního vzdělávacího programu KinderGarten, který spojuje výuku v českém a anglickém jazyce. 

Naší vizí je připravit děti pro život v multikulturním prostředí a vzdělávat je s láskou, radostí  a úsměvem. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout individuálním přístupem k dětem, pedagogickým personálem s odpovídajícím vzděláním v oboru předškolního výchovy a otevřenou komunikaci s dětmi a rodiči. Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka přirozenou formou ve spolupráci s rodilými mluvčími, kteří jsou denně přítomni v každé třídě. Děti jsou tak od útlého věku zvyklé komunikovat i v jiném než rodném jazyce a dokážou se pohybovat v cizojazyčném prostředí beze studu a nejistoty. Vysoké kvality a efektivní výuky dosahujeme nejpřirozenější metodou učení - hrou, individuálním a laskavým  přístupem k dětem, nízkým počtem dětí ve třídě (vždy jeden pedagog na maximálně deset dětí) a nadstandardní nabídkou odpoledních aktivit (spolupracujeme s Mensou Česko a Centrem nadání, aplikujeme metodu NTC Learning u všech věkových skupin). 

Přijímáme děti zpravidla od 2 do 6 let, den začínáme ranním cvičením, po kterém následuje ranní kruh. Druhý blok se skládá z matematických, grafomotorických, výtvarných, pracovních, dramatických či hudebních činností, které jsou důležité pro celkový rozvoj dítěte. Součástí dopoledního programu je pobyt venku (procházka po okolí či pobyt na naší zahradě). Odpolední aktivity jsou vedeny zkušenými interními či externími lektory (Tenis - Sportem ku zdraví, Logohrátky, klub vaření, hudební klub, čtenářský klub, hra na flétnu a jiné). V rámci odpoledních aktivit nabízíme Mensa NTC Learning club, kde děti rozvíjí hravou formou svůj potenciál, talent a nadání. Hrajeme deskové hry od firmy Mindok a Albi doporučené Centrem nadání ČR. Cílem kubu předškoláka je systematická příprava na vstup do základní školy. Nadstandardně jsme zařadili Metodu dobrého startu a Hlavičkové úkoly.

Vrátit se zpět na školku