Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Bc. Michaela Tajčová

provozní ředitelka - učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov.

Allison Page (USA)

lektorka anglického jazyka

Hello! My name is Allison and I have moved to Prague all the way from New Hampshire, USA since early 2023! I have been working with children since I have moved to Prague where I have completed the TEFL certificate and teaching them is my passion. My previous career was the military where I've gained a ton of background knowledge of the world, and traveled all over Asia and Australia.  My favorite things to do are reading, cooking, and spending time with friends. I look forward to meeting you!

Ana Laura Neyra (Argentina)

lektorka anglického jazyka

Hello, my name is Ana Laura Reyra and I come from Argentina. I am a teacher with extensive experience in teaching young students. I love teaching children and consider myself enthusiastic, friendly and empathetic towards children. I enjoy working with them and helping them learn and grow.

Veronika Hochová

asistentka pedagoga

Ahoj, jsem Verča a před pár lety jsem se rozhodla pro kariéru ve školství, jelikož ráda pracuji s dětmi. Absolvovala jsem kurz asistenta pedagoga a v současné době pracuji na prvním stupni základní školy. Jsem společenská, veselá a empatická. Ve volném čase ráda cestuji, peču a starám se o několik mazlíčků.

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Vrátit se zpět na školku