Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Bc. Michaela Tajčová

provozní ředitelka - učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov.

B.A. Cameryn Cousar (USA)

lektorka anglického jazyka

Hello! My name is Cameryn Cousar. I am 22 years old and I moved here from San Diego, California where it is always sunny. I moved here because I wanted to see snow and experience the beauty of Prague! In my free time I love exploring the city and eating good food. In San Diego, I worked in childcare and as a gymnastics coach for children. I graduated with a bachelors degree in biology with an emphasis on health and fitness. I am passionate about working with childrenand I believe that every child is unique and full of incredible potential.

Madeline Mann (USA)

lektorka anglického jazyka

Hello, my name is Madeline Mann! Though, you can call me Maddie! I’m 22 and from a small town in Kentucky, USA. In my spare time, I enjoy knitting and exploring this wonderful city! I came to Prague because I was interested in its rich history and culture. In America, I worked as an English teacher at a secondary level school, as well as a camp counselor for children as young as 4. Teaching is one of my biggest passions! I believe that every child has the ability to become a successful and compassionate person, and that it’s never too early to start growing into that! I’m so excited to be here and to be helping kids become the best they can be!”

Kateřina Hanišová, DiS.

asistentka pedagoga

Katka vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagoga. Dále pokračuje ve studiu na Vysoké škole Jana Ámose Komenského Praha, obor speciální pedagogika - vychovatelství. Již od střední školy se věnuje dětské animaci, kde jako klaunka, pirátka či princezna obohacuje své zkušenosti s prací s dětmi. Katka hraje na flétnu, kytaru a klavír.


Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Vrátit se zpět na školku