České Budějovice

ROZVRH DNE

  7.00 -   8.30  - scházení dětí ve společné herně, volná spontánní hra 

  8.40 -   9.00  - komunitní kruh, tělovýchovná chvilka

  9.00 - 10.00 svačina, hlavní řízená činnost, AJ, příprava na pobyt venku

10.15 - 12.00  - pobyt venku

12.00 - 12.30  - hygiena, oběd 

12.30 - 14.30  - příprava na spánek, spánek, odpočinek, vstávání, práce s předškoláky

14.30 - 15.45  - odpolední svačinka, spontánní hra 

15.00 - 15.30  - zájmové kroužky dle měsíčního plánu / odpolední činnost, pobyt venku

15.30 - 17.00  - odpolední činnost, pobyt venku

  • Uvedené časy jsou pouze orientační.
  • Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.
  • Odchod dětí domů po obědě je umožněn v době od 12:15 do 13:00 hodin.

Vrátit se zpět na školku