Dětská skupina Brno Campus

Náš tým

Jelikož jsme částečným "druhým domovem" vašich dětí, tedy místem, kde tráví velkou část svého času, je samozřejmě velmi důležitý kolektiv lidí, se kterými se dětmi setkávají.

Z tohoto důvodu je důležitým bodem kvalitní vzdělání našich zaměstnanců. Neopomínáme na různé důležité kurzy, jako je kurz první pomoci, ale také na vzdělání v oblasti zdravotnického minima, které je nutné pro péči o děti v batolecím věku. 

Klademe důraz na pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání nebo absolvování akreditovaného programu MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Kvalitně vzdělaný vychovatel však musí mít ještě další, pro nás velmi důležité vlastnosti, jako je spolehlivost, zodpovědnost, ale také kreativní schopnosti a všestrannost. Stále dobrá nálada a příjemné vystupování jsou vstupenkou do našeho kolektivu.

Lenka Drlíková

zástupkyně ředitelky, vychovatelka, třída Penguins&Lions

Lenka vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě.
Pracovala jako lektorka ve Středisku volného času, vedla zájmové kroužky pro děti, v letních měsících působila jako vedoucí na táborech a také jako asistentka pedagoga v mateřské škole.
Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje.

email: director.campus@kindergarten.cz
tel: +420 605 478 736

Renata Copple

vychovatelka, třída Penguins&Lions

Renata vyrazila po studiích do Velké Británie, kde se jako au-pair starala o deti zejména předškolního věku. V Anglii nakonec zůstala šest let a mimo jiné pracovala i jako asistentka učitele ve Specialní škole. Se syny Alexem a Aaronem získala první praktickou zkušenost v bilingvní výchově dětí, což bylo také impulsem pro výuku angličtiny pro děti formou her a písniček. Renata vystudovala Pedagogiku volného času a na práci s dětmi ji fascinuje jejich diversita a neustálé nadšení.

Tereza Beránková

vychovatelka, třída Penguins&Lions

Tereza studuje Pedagogickou fakultu MU. Pro studium pedagogiky se rozhodla ve chvíli, kdy si uvědomila, že jejíjm životním posláním je být učitelkou. Velkým impulsem pro ni byla také několikaletázkušenost lektorování tanečních kurzů pro děti i dospělé a touha rozvíjet se zároveň i po pedagogické stránce. Na práci s děti se ve školce těší každý den.

Michaela Vrbová

vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

Míša vystudovala všeobecné gymnázium v Moravské Třebové a nyní dálkově studuje vyšší odbornou školu v Litomyšli se zaměřením na předškolní pedagogiku. Ráda jezdí na in-line bruslích, tráví čas s přáteli a k jejím koníčkům patří bezpochyby práce vychovatelky, kterou vykonává v naší školce. S oblibou tvrdí, že každý den v práci je něčím jiný a může se tak od děti se učí různým věcem, které jsou pro ni velkou zkušeností.

Hana Daňková

vychovatelka, třída Chickens&Monkeys

....Bude doplněno

Bc.Lenka Pechová

t.č.na rodičovské dovolené

Lenka vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně a také Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Mimo jiné pracovní zkušenosti také působila několik let v zahraničí jako au-pair. Ovládá tři světové jazyky - angličtinu, španělštinu a francouzštinu.

Je velmi pracovitá a nápaditá. V péči a výchově našich dětí je pro nás velkým přínosem. Nyní je na rodičovské dovolené.

Veronika Kaloudová

generální ředitelka a zakladatelka školky

email: veronika.kaloudova@krouzky.cz
tel: +420 776 878 471

Veronika stála v roce 2013 u zrodu naší školy, která pro ni byla vytouženým dětským snem.  Zajišťuje veškerou právní, administrativní a ekonomickou a poradenskou činnost týkající se školky. Má mnohaleté zkušenosti v manažerské činnosti a díky dlouhodobému pobytu v zahraničí může aplikovat svoje poznatky v oblasti předškolní výchovy právě v naší školce. 

Roli maminky si užívá díky svým dvěma malým dcerkám Nikolce a Ellynce, které jí svoji energií pomáhají rozvíjet nové myšlenky a nápady, jenž jsou pro naši školku velkým přínosem.

Má výborné organizační schopnosti a plno kreativnich nápadů, kterými zpestřuje program naší mateřské školy a to nejen z hlediska výchovně - vzdělávacích metod.

Svoji lásku k dětem projevuje taktéž v charitativní činnosti ve spojitosti s Nadačním fondem KROUŽKY DĚTEM, do kterého se velmi ochotně zapojují i rodiče naší školky. Angažuje se v materiální pomoci těžce nemocným dětem, Kojeneckým ústavům a Dětským domovům.

Je spoluzakladatelkou a ředitelkou organizace KROUŽKY, regionální pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj, která se věnuje zájmovým činnostem dětí předškolního i školního věku. Tento projekt velmi úzce propojila i s naší školkou, protože smysluplné prožití volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

Věra Bortolin

pedagogická ředitelka a zakladatelka školky

email: vera.bortolin@krouzky.cz
tel: +420 736 766 164

Věra má pedagogické vzdělání v oboru speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní vzdělání. V rámci svého studia se pohybovala v oblastech psychologie, vývojová psychologie a základy pedagogiky. Svoji praxi získala v mateřských školách nejen v České Republice ale i ve Spojených Státech, kde sama založila a poté vedla školičku pod Washingtonskou Universitou. 

V naší školce zodpovídá za kvalitu výuky, vzdělávacího programu a vedení pedagogického týmu.

Před několika lety stála u zrodu druhé brněnské pobočky KinderGarten Viniční. Je šťastnou maminkou syna Honzíka a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a životní motivací.

Spolu s Veronikou založila v roce 2014 organizaci Kroužky, regionální pobočku pro Jihomoravský a Zlínský kraj, kde jako personální ředitelka koordinuje lektory při vedení zájmových kroužků. Vynikající profesní a týmová spolupráce a přátelský vztah s Veronikou ji přivedly i do naší školky, pro kterou se stala velkým přínosem. Společně se také velmi aktivně zapojují do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, kojeneckým ústavům a dětským domovům.

Vrátit se zpět na školku