Praha 9 Střížkov

Náš tým

Naší prioritou je umožnit dětem, aby harmonicky a komplexně rozvíjely svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů, prožitků, a to v prostředí plném lásky, pochopení a důvěry. Chceme dovést dítě k tomu, aby získalo psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, tvořivě přemýšlet a jednat. Hlavním záměrem je rozvíjení citu a lásky ke svému okolí a sobě samému, aby dítě věřilo ve svou jedinečnost. 

V KinderGarten Střížkov, považujeme výběr pedagogických pracovníků za zcela stěžejní, a proto nikdy nehledáme pouze dobrého učitele s kvalifikací, ale také moudrého rádce, znalce duševního života dětí, nositele morálních a kulturních hodnot, oporu a přítele dětí.

Bc. Michaela Tajčová

provozní ředitelka - učitelka

Michaela vystudovala Střední Pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích, obor Výchovná a humanitní činnost, sociálně výchovná činnost, které doplnila jednotlivou maturitní zkouškou - Pedagogika předškolního věku. Dále pokračovala v bakalářském studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, obor humanitních věd - Politologie.  Při studiích získávala bohaté zkušenosti např.: Diakonie Litoměřice, Dětský domov Litoměřice, Centrum Srdíčko v Litoměřicích, Dům se zvláštním režimem Terezín, Dům na Pustaji v Křešicích, Speciální základní a Praktická škola Lovosice. Dále absolvovala 3 cykly hry na flétnu ZUŠ, plavecký a lyžařský kurz, účinkovala v kapele Enkláva.  Osvědčení:  Jóga pro děti – I., II., Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí MŠ a ZŠ, Artikulační cvičení na podporu vývoje řeči předškolního dítěte, Mensa NTC Learning I., II., III. Od září 2015 pracovala jako třídní učitelka v MŠ KinderGarten Budějovická a od roku 2017 na pozici provozní ředitelky MŠ KinderGarten Střížkov. 


Tashi Tsomo (Kanada)

lektorka anglického jazyka

Hello, my name is Tashi Tsomo and I am from Toronto, Canada. I have a bachelor’s degree in Political Science from the University of Toronto. I love to travel, cook and watch movies. I enjoy all types of sports and played volleyball for many years. I love working with children as I have plenty of young nephews and nieces back home. I am excited to teach the Penguin class and look forward to lots of fun and learning!

Chandler Blechova (USA)

lektorka anglického jazyka

“Hi there! My name is Chandler Blechova and I recently moved to Czech Republic with my husband. I am from the United States and grew up in Colorado. I went to University in San Diego, California and after graduating and finishing my TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate I moved to Japan and taught English at a private primary school. From there, I have been traveling and living in different places around the world. I grew up around children. Whether it was teaching, coaching, or babysitting, I always was surrounding by kids. My passion is teaching language and communication to children and after settling in Prague, I realized I needed to be back in a school. During my free time, I enjoy snowboarding, hiking, mountain biking, and yoga! I can’t wait to join the KinderGarten team and teach all of your wonderful children. I am looking forward to meeting all the parents soon as well!“

Cyan Jansen Van Rensburg (South Africa)

lektorka anglického jazyka

Hello! My name is Cyan Jansen Van Rensburg which originally roughly means Jansen from the mountain. I was born on the coast of South Africa, Kwa Zulu Natal where I attended a Christian orientated school and attended ballet lessons for 13-14 years. I lived in England and Brno and now the whimsical city of Prague. During my time at school, I earned my IGCSE certificate in the English Language as well as attending a school based on the Cambridge syllabus in all subjects. Some of my passions include painting, dancing and reading research articles on Art therapy and hypothetical conditioning. I am excited to be learning and teaching English to these young children with grace and with joy.

Daniel Mele, DiS.

asistent pedagoga

My name is Daniel, I am an open minded optimist and I love working in education, which i have been doing for the past 3 and a half years. I have a strong passion for music, and a degree as a Music Teacher, so I am more than enthusiatic to share my knowledge with the children in our Kindergarten. It is my duty and desire to help create a friendly and wholesome environment for everyone.

Bc. Tereza Kutalová

učitelka v mateřské škole

Tereza vystudovala obor výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Tento obor si zvolila s vizí pokračovat ve studiu umění po absolvování střední uměleckoprůmyslové školy. Na vysoké škole si však uvědomila, že ji to více táhne k práci s dětmi předškolního věku a po létě stráveném v Londýně jako Au pair, kde se starala o 3 děti ve věku 1, 2 a 4 roky, si dokázala samu sebe představit jako učitelku v mateřské škole. Při studiu na vysoké škole doučovala anglický jazyk na prvním stupni základní školy  Populo a poté pomáhala v dětské skupině Šikulkové, kde se starala o děti od 1 do 3 let. Ve volném čase se zajímá o kulturu, umění, cestování a ráda se věnuje četbě.

Pavlína Brchlová

hospodyňka

Pavlína je naší hospodyňkou, která nám denně připravuje čerstvé a zdravé svačinky, vydává obědy a podílí se na sestavování vyváženého jídelníčku.

Dominique Rodrigue (Kanada)

provozní ředitelka - lektorka anglického jazyka - mateřská dovolená

Dominique is from Ottawa, Canada. She has a college degree in photography as well as in Travel and Tourism. She also has her TEFL certificate and her TEYL (Teaching English to Young Learners) certificate. She is presently completely her bachelor's degree in communications. Dominique has been working with children for many years. In Canada she was a hockey/ringette coach for young children and also was an English and French tutor/caregiver to young children. When she moved to Prague, she dedicated herself to working with children and teaching them English through play and interactive activities. She has been working with children ages 3 -10 in Prague for nearly 6 years, 3 years at KinderGarten Budějovicka. Along with teaching children, Dominique loves to create art & crafts, play hockey and ringette and going for hikes with her family and doggie.

Vrátit se zpět na školku