Firemní školka Siemens

Aktivity

Anglický klub
Anglický klub vede rodilý mluvčí, který zábavnou formou pomocí hry a různých dalších aktivit seznamuje děti s anglickým jazykem. Děti tak získávají základní vědomosti, učí se porozumět nejen jednoduchým vazbám, ale také cizímu jazyku jako celku.

 "Hippo and Friends" jsou čtyři roztomilá zvířátka (hrošík, opička, kočička a pejsek), která hravou formou pomocí písniček a příběhů seznamují starší děti s anglickým jazykem a poskytují jim bezpečné a přátelské prostředí na každé hodině angličtiny.

Součástí výchovně vzdělávacího programu mladších dětí je také výuka anglického jazyka, který děti učíme za pomoci Cheeky Monkey (plyšová opička). Společně s Cheeky poznávají děti její kamarády a příběhy ze života. Výuka je realizována prostřednictvím melodických písniček, které jsou doplněny bohatou obrázkovou dokumentací.

Cvičení v Monkey´s Gym a JEREMI sport centru 
Pro předškolní děti jsou pohybové aktivity a cvičení převážně zábavou a hrou, proto se snažíme tyto pozitivní emoce v dětech vytvářet a upevňovat. Pohybovou průpravu zdokonalujeme pravidelnými návštěvami Monkey´s Gym a JEREMI sport centra, kde děti absolvují rozcvičku a poté procvičují své dovednosti na nářadí posilující svalovou soustavu a rozvíjející hrubou motoriku pod vedením zkušených lektorů. Nedílnou součástí cvičení jsou také míčové hry a sportovní hry zaměřené na logické myšlení a kombinaci.

LOGOhrátky
Logopedie v nejširším pojetí znamená výchovu řeči. Zásadní uplatnění má v předškolním věku, kdy jsou děti nejvíc tvárné. Včasnou prevencí se můžeme vyvarovat různým nedostatkům v komunikaci, která se po jejich zanedbání těžko odstraňuje.
LOGOhrátky jsou kolektivní formou nácviku správné výslovnosti. V přirozené souvislosti budeme rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, fonetický sluch i správné dýchání, ovládat mluvidla, zdokonalovat artikulační správnost řeči, navozovat správnou výslovnost a rozšiřovat pasivní a aktivní slovní zásobu.

Cvičíme Taj-či
Taj-či je cvičení, při kterém se děti učí koordinovat pohyb, zlepšovat rovnováhu, posilovat a protahovat tělo a fyzickými dovednostmi získávají sebejistotu. V kroužku se seznámíme se souborem cviků a pohybových her, které se opírají o inspiraci tradičním čínským cvičením. Prováděná cvičení obohatíme o hudební doprovod z filmu KUNG-FU PANDA, o mluvené slovo vysvětlující správnost prováděného cviku, o říkadla a zklidnění s důrazem na správné dýchání.

Jóga
Děti si zacvičí jógová cvičení, která jsou prospěšná pro jejich zdraví. Jógové pozice působí na celkové zklidnění a vyladění organismu, zlepšují koncentraci, podporují správné držení těla, krevní oběh, posilují imunitní systém, působí pozitivně na funkci vnitřních orgánů, pomáhají odstranit únavu a vnitřní napětí. Díky cvičení se zlepšuje smysl pro rovnováhu a koordinaci pohybů. Pravidelné cvičení jógy je jednou z cest k dosažení rovnoměrného rozvoje dítěte po stránce fyzické i psychické.

Hry s padákem
Při hře s padákem děti rozvíjejí pohybové schopnosti, koordinaci vlastního těla, prostorovou orientaci a sociální dovednosti a vztahy. V průběhu hry se snaží sladit vlastní pohyb s rytmem říkadla nebo písničky. Ve skupině pak děti zjišťují, jak mohou s padákem manipulovat, jak padák reaguje na pohyb a učí se ho lépe ovládat.

Vrátit se zpět na školku