Firemní školka Siemens

Projekty


Více info ZDE.
V naší mateřské škole je od 1.9. 2022 do 31.8. 2024 realizován projekt na podporu vzdělávání dětí  „Podpora vzdělávání v MŠ CP Sigma“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001227, podpořený z výzvy č. 02_22_002 pro Šablony Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na personální podporu - školní asistent a DVPP.

V naší mateřské škole je od 1.1. 2022 do 31.12. 2022 realizován projekt s názvem „Digitalizujeme školu“ financovaný z Národního plánu obnovy - Komponenta 3.1. Hlavním projektovým záměrem je podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy.V naší mateřské škole je od 1.3. 2021 do 31.12. 2022 realizován projekt s názvem „Inkluze v MŠ Sigma II“, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001859, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, vytvořená pozicí dvojjazyčný školní asistent, se specifickým cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.V naší mateřské škole je od  1.1. 2021 do 31.1. 2022 realizován projekt s názvem „Zkvalitnění podmínek vzdělávání v MŠ Sigma“, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019053, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.
V naší mateřské škole je od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2021 realizován projekt s názvem „Inkluze v MŠ Sigma“, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001363, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, vytvořená pozicí dvojjazyčný školní asistent, se specifickým cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
V naší mateřské škole je od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 realizován projekt s názvem „CP Sigma-šablony II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009906, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.
Vrátit se zpět na školku