Firemní školka Siemens

Náš tým

Ing. Karin Gombalová

majitelka a jednatelka společnosti

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou - Fakultu ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Po studiu a mateřské dovolené pracovala v mezinárodních společnostech (Bitcon s.r.o. a Steilmann s.r.o.), jako manažerka pro PR, marketing a komunikaci. Své dlouholeté manažerské zkušenosti se dále rozhodla uplatňovat v oblasti předškolního vzdělávání a jako bývalá vrcholová sportovkyně by ráda u dětí probouzela zájem o zdravý pohyb a sportovní aktivity. Od června roku 2012 je majitelkou firemní školky Siemens. Ve školce zajišťuje celkový provoz a veškerou administrativní i ekonomickou agendu. Své organizační schopnosti a kreativitu využívá ke zpestření programu ve školce. Dosavadní vzdělání si rozšířila o Kurz komunikačních dovedností manažera (Mercuri International s.r.o.), Koučing a mentoring ve školské praxi dále absolvovala kurz Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, odborný seminář Předškoláci v MŠ, Specifické poruchy chování (ADHD, ADD) u dětí v MŠ, seminář Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a také získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Angažuje se také v charitativní činnosti, zejména v materiální pomoci pro Dětské domovy.

Helena Panchartková

hlavní učitelka, vede třídu Motýlků, kroužek Jógy, Taj-či, NTC learning club a Logohrátky

Bohaté pedagogické a praktické zkušenosti získala Helena v osobním životě - je matkou dvou dětí a mimo to pracovala jako pečovatelka u dětí se speciálními potřebami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu druhorozeného dítěte, jemuž se i nadále plně věnuje, zdokonalila své znalosti především v oblasti speciální pedagogiky. Naučila se cvikům napomáhajícím k posílení psychického i fyzického stavu dětí, rehabilitačním cvikům a také složila odbornou zkoušku na Sportovního maséra. Práce s dětmi ji naplňuje natolik, že své vzdělání doplnila o studium pedagogiky pro asistenta pedagoga. Jako asistentka pedagoga působila již i na základní škole v předškolní třídě, kde se spolupodílela na vytváření pomůcek pro výuku. Dosavadní kvalifikaci si rozšířila o jednoleté pomaturitní studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika zakončené maturitní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky výtvarné výchovy, a to na SSOŠ Bean s.r.o. v Praze. Dále svou kvalifikaci obohatila o kurzy Specifické poruchy chování (ADHD,ADD) u dětí v MŠ, Předmatematickou výchovu, Základy první pomoci, Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku, Zdravotní cvičení (zásobník cviků pro ranní cvičení), Cvičíme taj-či s dětmi, Dramatická výchova v MŠ, Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ, Předškolní gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Čtenářská pregramotnost, Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků a Pedagogická podpora dětí s odkladem ŠD v MŠ.

Lucie Ziková

učitelka ve třídě Koťátek, vede kroužek Hry s padákem, Logohrátky a didaktické hry

Celý její život se točil kolem dětí. Je matkou, dnes již „velkých“ dvojčat, se kterými trávila veškerý volný čas a stále se raduje z jejich úspěchů a dodává jim sebevědomí při případných nezdarech. Práce s dětmi ji vždy naplňovala, své zkušenosti uplatňovala při hlídání dětí předškolního věku, pracovala jako praktikantka a poté i jako vedoucí na dětských táborech. Má ráda dětskou bezprostřednost, zvídavost a v práci s dětmi spatřuje smysl. Aby se mohla profesionálně věnovat práci s dětmi, získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a absolvovala kvalifikační studium Asistent pedagoga. Dále si rozšířila své dosavadní pedagogické znalosti a zkušenosti pomaturitním studiem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Lenka Průšová

chůva ve třídě Koťátek, vede kroužek Logohrátky, Chytré hlavičky a Hry s padákem

Už od dětství milovala tábory a školy v přírodě, na které často jezdívala jako doprovod maminky, která byla učitelkou v mateřské škole a později vychovatelkou v ZŠ. Své zkušenosti poté získávala už jako praktikantka na dětských táborech. Po narození dvou synů našla smysl života v péči a výchově dětí. Přítomnost dětí a práce s nimi jí vždy přinášela radost a naplnění, proto se rozhodla rozšířit své vzdělání o profesní kvalifikaci „ Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Dále se snaží rozšiřovat své schopnosti a znalosti různými workshopy a školeními jako jsou Logopedická cvičení pro MŠ, „Ranní zdravotní cvičení pro MŠ“ a „První pomoc pro předškolní děti“. Ve volném čase se věnuje své rodině, podniká rodinné výlety, její velký koníček je fotografování, horolezectví na umělé stěně, čtení a toulky přírodou.

Bc. Adéla Švoncová

učitelka ve třídě Žabiček, vede anglický klub a kroužek Logohrátky

Po studiu na gymnáziu, které zakončila maturitní zkouškou z angličtiny na úrovni B2, pokračovala i na vysokou školu, kde studovala Pedagogickou fakultu v Praze obor speciální pedagogika a zároveň na Jihočeské univerzitě v  Českých Budějovicích obor sociální pracovník. Zkušenosti získala na praxi v Klokánku a také hlídáním dětí ve věku od 8 měsíců do 5 let. Práci s dětmi se chce věnovat i nadále po studiu. Od dětství hraje tenis a již několik let vede tenisové tréninky dětí ve věku od 4 do 12 let. O prázdninách trénuje také na tenisových kempech. Absolvovala školení trenérů III. třídy.

Bc. Aneta Andrlová

učitelka, vede anglický klub

Angličtina si Anetu získala už na 1. stupni ZŠ a doposud je její velkou vášní. Na dvoutýdenním jazykovém kurzu na Maltě získala certifikát EFSET na úrovni C1. Současně studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy magisterské studium obor Anglický jazyk – Výtvarná výchova. Její zkušenosti s dětma spočívají v semestrální praxi na základní soukromé škole v Říčanech, dále jezdí každoročně jako oddílový vedoucí na tábor, kde strávila spoustu let i jako dítě. Osm let hrála volejbal na ligové úrovni, a poté sama vypomáhala jako asistentka trenéra v klubu, kde pomáhala se základy volejbalu u dětí předškolního věku. Ve volném čase se věnuje fotografování, čtení, malování a procházkám v přírodě v jejím rodném městě, Chomutově.

Siddartha Sivila

lektor anglického klubu

My name is Siddartha Sivila (Shido) and I am from Orlando, USA. I am currently studying at Charles University the major of physical education and sport with specialization in education. Most of my free time I spend doing athletics and studying. I would describe myself as a friendly, creative, patient and helpful person, who is enjoying every activity. In my classes, I would like to help kids  to learn English through various activities and games.I am very excited to become their teacher and I hope we are going to have a lot of fun together.

Jana Mužíková

hospodyňka

Jana je v naší školce hospodyňkou, která má na starosti nejen čistotu ve školce, ale také denně zajišťuje a připravuje dětem čerstvé svačinky. Stará se o výdej obědů a pomáhá dětem osvojit si správné stravovací návyky a základy stolování. 

Vrátit se zpět na školku