Firemní školka Siemens

O nás

Mateřská škola Stodůlka je soukromá česko-anglická firemní školka, která spadá do sítě školek KinderGarten. Do svých řad přijímáme děti ve věku od 18 měsíců do 6 let. Rodičům nabízíme služby, které zahrnují jak celodenní péči o jejich dítě, tak pouze péči dopolední.

Při výuce si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Nejúčinnější a zároveň nejpřirozenější metodou učení je hra, kterou využíváme v hojné míře, neboť právě ona napomáhá k aktivnímu rozvoji dítěte. Náš vzdělávací program je specifický také v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností.

Dopolední program začínáme ranním cvičením, po kterém následuje ranní kruh, kde intenzivně pracujeme s českými a anglickými písničkami i básničkami, prostřednictvím nichž rozvíjíme dětskou paměť a také pohybový aparát. Druhou část dopoledního programu představuje řízená činnost, v níž se děti seznamují s různorodými tématy a celkově se klade důraz na jejich osobnostní rozvoj. Nedílnou součástí dopoledního programu je i pobyt na čerstvém vzduchu, pro jehož účely využíváme naši zahrádku nebo nedaleký park.

odpoledním programu se děti účastní aktivit jako je Mensa NTC Learning club, Jóga, Taj-či, Logohrátky, Zpívání či Hry s padákem, které zajišťují naši pedagogové.

Náš vzdělávací program garantuje také výuku angličtiny, která probíhá formou Anglického klubu s rodilým mluvčím, v jehož rámci se děti zábavnou formou seznamují s cizím jazykem a osvojují si základní slovní zásobu.

Celoroční program je obohacován řadou dalších mimoškolních aktivit, mezi něž patří například cvičení v Monkey´s Gym a Jeremi sport centru, návštěvy muzeí, knihovny, divadla a také různé komponované programy a přednášky, jež zajišťují externí dodavatelé.

Stravování v naší mateřské škole je zajišťováno po celou dobu jejího provozu. V přiměřených časových intervalech dostávají děti dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a ještě podvečerní svačinu. V průběhu celého dne usilujeme také o dodržování pitného režimu. Pro správný vývoj dětí je důležitá zdravá a bohatá strava, z tohoto důvodu je jídelníček sestavován z kvalitního a výživného jídla, které nám dováží specializovaná firma na dětskou stravu. Pro děti, které trpí některou z potravinových alergií, je připravována odpovídající alternativa.Velký důraz klademe také na to, aby si děti v průběhu stolování osvojily správné stravovací návyky.

Vrátit se zpět na školku