Firemní školka Siemens

Centrum nadání

Mensa NTC Learning club
Naše školka spolupracuje s Centrem nadání a Mensou Česko a získala titul "školka spolupracující s Mensou".

Podstatou této spolupráce je rozvíjet podnětné prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí a využívat didaktické pomůcky a materiály doporučené Centrem nadání a Mensou Česko.

Kroužek Mensa NTC Learning club jsme zařadili do odpoledního programu a využíváme v něm prvky metody NTC Learning, které vznikly v Srbsku v Centru Nikoly Tesly. Hlavním principem této metody je správně stimulovat jednotlivá spojení v mozku a následně z nich vytvářet paměťové mapy. Prostřednictvím tohoto kroužku se děti seznámí s různými asociačními technikami, budou rozvíjet abstraktní myšlení pomocí symbolů (např. značky aut, vlajky…), naučí se pracovat s enigmatickými hádankami a zároveň si vyzkouší nejrůznější motorická cvičení (např. rotace, udržení rovnováhy…).

Soubory ke stažení

Zprava-Mensa-2023.pdf

Vrátit se zpět na školku