Praha 4 Budějovická

Odpolední klub anglického jazyka pro ZŠ

Tento kurz je určen dětem z 1. a 2. třídy základní školy, kteří si chtějí udržet dosavadní získané znalosti anglického jazyka a nadále se v něm zdokonalovat. Výuka probíhá v malých skupinkách pod vedením rodilé mluvčí v prostorách KinderGarten Rozárčina, Rozárčina 25, 140 00 Praha 4.

  • Zahájení ve čtvrtek 12. 9. 2019
  • Každý čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin
  • Vyzvedávání dětí - ZŠ Jeremenkova a ZŠ Horáčkova
  • Výukové materiály
  • Odpolední svačina, pitný režim
  • Cena za 1. pololetí (září – leden)     -  10.000,-Kč
  • Cena za 2. pololetí (únor – červen) -  10.000,-Kč


Vrátit se zpět na školku