Praha 4 Braník

Ceník

Jazyková školka Smarties, akreditovaná Ministerstvem školství, nabízí několik programů školného včetně zvýhodněných cenových balíčků pro děti od 2,5 do 7 let.

Měsíční školné:

Celodenní programPůldenní program
5 dní v týdnu13 400 Kč5 dní v týdnu11 400 Kč
3 dny v týdnu11 400 Kč3 dny v týdnu  7 400 Kč
Čerpání nad rámec objednaného programu v rámci dne je zpoplatněno sazbou 250 Kč z a každou započatou hodinu (vztahuje se na půldenní programy).
Čerpání nad rámec objednaného programu v rámci týdne je zpoplatněno sazbou 650 Kč z a každý půlden a 850 Kč z a každý celý den.
 

Školné zahrnuje: 

 - Anglicko český vzdělávací program schválený MŠMT  
 - Výuka angličtiny (denně s rodilým mluvčím) - s dětmi je jak česká paní učitelka, tak RM
 - Kroužky: jóga, plavání, vaření
 - 2 x mesíčně logopedie
 - Tématické akce s rodiči ( Haloween, Vánoce, Velikonocční tvoření, Garden party, Sleeping party atd)
 - Zdravotní prohlídky odborníků
 - Výlety, divadla, Zoo, výstavy, horolezacká stěna
 

Stravné:

2x svačina, oběd, pitný režim         95 Kč
Stravné je účtováno podle skutečného počtu objednaného a včas nezrušeného jídla. Storno stravného je možné oznámit do 12:00 hod. předcházejícího dne. 


Zvýhodněné školné:

ProgramTříměsíční
sleva 5%
Půlroční
sleva 10%
Roční
sleva 15%
Celodenní program 5 dní v týdnu38 190 Kč72 360 Kč136 680 Kč
Půldenní program 5 dní v týdnu32 490 Kč61 560 Kč116 280 Kč
Celodenní program 3 dny v týdnu32 490 Kč61 560 Kč116 280 Kč
Půldenní program 3 dny v týdnu21 090 Kč39 960 Kč75 480 Kč

Další zvýhodněné školné:

Sourozenecká sleva10 %
Slevy se nesčítají, klient může uplatnit pouze jednu z nich.
 

Měsíční školné je účtováno na začátku měsíce. Tříměsíční, půlroční a roční školné je účtováno na dané období dopředu. Stravné je účtováno vždy zpětně. Storno stravného v případě nemoci nebo jiné absence je potřeba o známit den předem nejpozději do 9:00 hod., jinak je stravné účtováno.

Školné je v kalendářním roce hrazeno ve 12 měsíčních pravidelných platbách během školního roku, odpovídá 248 dnům výuky a není závislé na počtu vyučovacích dní daného měsíce.

Školné a stravné se vrací na základě opravných daňových dokladů, které jsou vystaveny do 15 dnů od posledního dne měsíce, ve kterém absence proběhla.

Možnosti plateb: bankovním převodem nebo v hotovosti.

Výše uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.

Ceník je platný od 1. 9. 2017

Vrátit se zpět na školku