Přihlášení pro rodiče
Facebook

Spolupracujeme

Mensa
Centrum nadání

Dobrý anděl

KinderGarten > Anglické školky > Liberec

Anglická školka Liberec

Anglická mateřská školka Liberec

KinderGarten Liberec je soukromá anglická školka, která nabízí programy pro děti od 18 měsíců do 6 let. Jsme jedinou pobočkou společnosti Kindergarten v severních Čechách.

Naše anglická školka se nachází v České ulici 237, v Liberci Vesci kousek od Makra. Máme krásnou novou školku vybudovanou na zelené louce s velkou zahradou a dětským hřištěm.

Naším záměrem je vytvořit cizojazyčné prostředí, kde se děti přirozenou a zábavnou formou učí anglický jazyk. Seznamujeme děti s různými tématy pomocí her, obrázků, knížek, písniček a dalších pomůcek. Všechny  tyto aktivity jsou vedeny našimi zkušenými lektory v anglickém jazyce. Výchovně vzdělávací program je založen na britských osnovách a je plně v souladu s Rámcovým výchovně vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v České republice.

Ve školce máme 3 třídy rozdělené dle věku. Naši nejmenší mají k dispozici českou učitelku hovořící oběma jazyky. Ve zbylých dvou třídách máme rodilé mluvčí, kteří mají max 8 dětí ve třídě.  Ve třídách preferujeme individuální přístup maximálně osmi dětí na jednoho učitele.

Naše děti jsou také připravováni k úspešnému přijetí do českých základních škol, kde dále mohou pokračovat v prohlubování znalostí anglického jazyka. Na základní škole Husova můžete pokračovat s anglickým jazykem. Na této škole nabízí již od první třídy tři předměty v anglickém jazyce vedené rodilými mluvčími.

Přispíváme ke správnému rozvíjení dítěte pomocí pravidelných zájmových kroužků jako je dětská jóga, hra na flétnu a zpívání či mimoškolních aktivit jako je tenis a návštěva solné jeskyně. Pravidelně také navštěvujeme divadelní představení a jiné dětské aktivity. Jezdíme na ekofarmu do Hejnic, navštějujeme ZOO, hasiče, dopravní hřiště.

Novinky

2018-12-03

Vánoční příběh 2018

Vánoční příběh 2018

2018-12-03

Čert, Mikuláš a Anděl

Čert, Mikuláš a Anděl

2018-11-19

Čertovská pohádka 2018

Čertovská pohádka 2018

2018-10-31

Vánoční focení 2018

Vánoční focení 2018

2018-10-31

Svíčkárna 2018

Svíčkárna 2018